Co vám nový
charitativní kiosek přinese?

Jednoduchý a inovativní design neruší a dokáže okolní prostor zajímavě doplnit.
Inteligentní interakce s darujícími díky unikátnímu LED systému přitáhne pozornost.
Samoobslužné patentované řešení kiosku umožní rychlejší odbavení na větších akcích.
Bezhotovostní způsob plateb zvýší počet příspěvků a odstraní bariéru cizích měn.
Plně autonomní kiosek bez závislosti připojení na elektrickém proudu a internetu.
Komplexní správa přes
webový portál
s aktuálními informacemi o stavu vybraných na každém kiosku.

Pro koho je nové řešení určeno?

Charitativní kiosek je určen všem organizacím, které jsou z části či zcela závislé na podpoře a příspěvcích třetích stran:

Charitativní
organizace
Humanitární
organizace
Nadační
fondy
Spolky na obnovu kulturních památek
Církevní
instituce
Neziskové
organizace

Kde lze charitativní kiosek umístit?

Inovativní řešení a autonomní provoz charitativního kiosku rozšiřuje možnosti jeho umístění, a tím pádem umožňuje oslovení širší skupiny darujících.

Kostely
Katedrály
Kláštery

Náboženské
a církevní
stavby

Kostely
Katedrály
Kláštery

Obchodní a společenská centra
Nádražní a letištní budovy

Komerčně
vytížená
místa

Obchodní a společenská centra
Nádražní a letištní budovy

Národní kulturní památky
Výstavní expozice
Muzea a skanzeny
ZOO

Kulturní
a historická
místa

Národní kulturní památky
Výstavní expozice
Muzea a skanzeny
ZOO

Společenské a kulturní události
Hudební festivaly
Charitativní akce
Dětské a sportovní dny
Veřejná shromáždění

Akce

Společenské a kulturní události
Hudební festivaly
Charitativní akce
Dětské a sportovní dny
Veřejná shromáždění

Projekty