Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Kde jsme 16.9. 2019

V prostředí nejvýznamnějšího českého římskokatolického kostela – Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha je možné od 16. 9. 2019 využívat nový způsob placení darů prostřednictvím bezkontaktní platební karty.

Dary zde vybrané jsou určeny na pořízení nových varhan, které by měli vrátit této významné památce krásný hlas. Inspirací projektu byla nejen tradice svatovítských varhan, ale i živé, stále se rozvíjející umění varhanní improvizace předané současné generaci velikými postavami české varhanní hudby 20. století.

Jsme potěšení, že se můžeme na tomto projektu podílet a umožnit tak nadačnímu fondu získat více prostředků na realizaci nových varhan prostřednictvím bezkontaktního charitativního kiosku. Kolik příspěvků ještě chybí zjistíte na oficiálních stránkách projektu Svatovítské varhany.